menu

Poštovani posjetiteljice i posjetitelji broda Galeb i izložbe Područje zastoja,

Grad Rijeka i brod Galeb imaju dugačku zajedničku povijest. Brod Galeb, nekoć Kiebitz pod njemačkom zastavom, potopljen je 25. studenog 1944. u savezničkome zračnom bombardiranju riječke luke i na njezinom je dnu počivao do 1948. godine. Nakon redovitih posjeta Rijeci tijekom 27 godina dugog službovanja prigodom državničkih putovanja Maršala Tita, brod Galeb u riječko brodogradilište Viktor Lenac uplovljava krajem devedesetih godina u namjeri tadašnjeg vlasnika da ga preuredi u luksuznu jahtu za iznajmljivanje. Nepovoljne financijske okolnosti uvjetovale su da radovi na preuređenju nikad ne otpočnu, a zbog sve lošijeg stanja broda te imajući u vidu njegovu povijesnu i kulturološku vrijednost, Ministarstvo kulture RH je 10. listopada 2006. godine proglasilo brod Galeb kulturnim dobrom. Utvrđeno je da je brod Galeb ozbiljno ugrožen, da postoji neposredna opasnost od propadanja pojedinih dijelova unutrašnjosti broda, kao i opasnost da brod potone. Stoga je Ministarstvo RH u lipnju 2007. godine uputilo upozorenje vlasniku, tvrtki Placid Sea S.A. iz Liberije, o potrebi poduzimanja hitnih mjera zaštite kulturnog dobra da bi se spriječilo njegovo daljnje propadanje, na što se vlasnik oglušio. Vodeći se odredbama Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, Ministarstvo kulture utvrdilo je da vlasnik o brodu Galeb ne skrbi s dužnom pažnjom te stoga prijeti opasnost da se kulturno dobro i uništi. Budući da se brod Galeb nalazio na području Grada Rijeke, Poglavarstvo je po obvezi imenovanja privremenog skrbnika u prosincu 2007. godine na tu funkciju imenovalo Odjel gradske uprave za kulturu Grada Rijeke i obvezalo se za račun i na trošak vlasnika poduzeti mjere zaštite i očuvanja kulturnog dobra. Da bi se brod Galeb spasio od daljnjeg propadanja u 2008. godini, zahvaljujući sredstvima spomeničke rente i prema uvjetima Ministarstva kulture Konzervatorskog odjela u Rijeci, u potpunosti su izvršeni hitni zaštitni radovi. Nakon što je Grad Rijeka 2009. postao i vlasnikom kulturnog dobra Galeb, u suradnji s Konzervatorskim odjelom i u skladu s mišljenjem Hrvatskog registra brodova, radovi se nastavljaju u siječnju 2010. godine do stupnja nužne sanacije svih mogućih propuštanja oplate i paluba broda.

Slavni dani broda Galeb – kad su u njegovim salonima državnici Tito, Nehru i Nasser koncipirali Pokret nesvrstanih i kada su na njemu tijekom njegovih posjeta dvadeset devet luka na tri kontinenta boravili vodeći svjetski državnici, znanstvenici i umjetnici – nisu prošli. Oni su kapital na kojem se zasniva njegova budućnost. Brod Galeb vidimo kao muzejski i memorijalni centar koji će nastati temeljitom obnovom u skladu s izvornim uređenjem te suvremenim potrebama, muzeološkim i pomorskim standardima. Bez obzira hoće li biti usidren u riječkoj luci i s muzeološkom prezentacijom svoje bogate povijesti i maritimnih svojstava biti otvoren javnosti s mogućnošću održavanja konferencija, ili će u suradnji sa strateškim partnerom biti obnovljen do plovnog stanja – osim tri mjeseca koja godišnje treba provesti u luci s muzeološkim postavom otvorenim javnosti, krstariti kao turistički brod i ploveći muzej – aktivan život broda Galeb je pred nama. Na tragu ovakve strategije, projekt izložbe Područje zastoja omogućuje specifičan pogled na kontekstualne i prostorne pogodnosti broda Galeb za reprezentativno predstavljanje vizualne umjetnosti, a kustoska koncepcija izložbe odvažno se suočava sa složenim i mnogostrukim značenjima kojima se brod Galeb urezao u svijest građana Hrvatske, cijele regije i u svjetsku povijest. Brod Galeb je na još jednom od svojih mnogih novih početaka.


Vojko Obersnel
gradonačelnik