menu

© Muzeum Sztuki in Łódź, phot. Piotr Tomczyk