menu
ART IN EUROPE 1945 – 1968: Facing the Future
ZKM, Karlsruhe, Njemačka
21. listopad 2016. - 29. siječanj 2017.

SLUŽBENA STRANICA


kustosi: Peter Weibel, Eckhart J. Gillen, u suradnji s: Daria Mille, Daniel Bulatov

koordinatorica: Judith Bihr Izložba predstavlja 180 radova 150 umjetnika iz cijele Europe i Sovjetskog saveza koji su u periodu između 1945. i 1968. g. svojom umjetnošću reagirali na raspad civilizacije u Njemačkoj nakon 1933. g. i na Drugi svjetski rat.

Obilježavanje zajedničkih borbi i krajnje pobjede nad socijalističkom Njemačkom i njezinom saveznicom Italijom, koja se pridružila Saveznicima nakon što je i sama oslobođena, čini okosnicu ovog projekta. Ove zajedničke vrijednosti ocrtavaju se u umjetničkim radovima – unatoč Hladnom ratu i njegovim antagonizmima. Mnogi su umjetnici, filozofi i pisma smatrali da je humanizam propao, što je dalo zamaha egzistencijalizmu i uveden je teatar apsurda. Izložba po prvi puta okuplja neoavangarde Istoka i Zapada, a također dokazuje da su se sve nove forme umjetnosti nastala nakon rata razvile primarno ili paralelno u Europi: od medijske umjetnosti (fotografija, film, TV, video, računalo) do konceptualne umjetnosti, od akcijske do zvučne umjetnosti u svojim geneološkim oblicima.

Izložba ima šest dijelova, vremensku granicu od 1945. do 1968. g., a uključuje fotografije plakate i druge materijale koji daju kontekstualnu podlogu radovima.