menu
Bura [SERBIAN]

Bura

Raša Todosijević


U svojim memoarima, pod naslovom «Bura», 1) štampanim u Ahenu (Aachen) 2002, Wolfgang Vincke, čovek pozorišne scene i pouzdani svedok  mutnih vremena na Balkanu, osvrćući se na svoje dugogodišnje prijateljstvo sa Dragoljubom Todosijevićem  doslovce ovo beleži:

« 6 januara 1994 godine, negde oko 11 sati pre podne, sklanjajući se od susnežice, Dragoljub je ušao u gotovo prazan i tih restoran hotela «Moskva». Ne skidajući sa sebe težak zimski kaput on sede kraj omanjeg stola sa okruglom mermernom pločom, tik uz prozor, a kelneru je poruči da mu ovaj donese čašu kuvanog vina. Na sredini stola beše ružna aluminijumska pepeljara a kraj nje je ležao – ili se to njemu samo pričinjavalo od spleta mermernih šara - jedan sparušeni leptir zelenih krila sa tamno plavim mrljama. Kelner mu je doneo vino  ali je Dragoljub sebi uvrteo u glavu da ga to sâm Sotona - u crnoj i izlizanoj kelnerskoj odeždi - nudi, bolje rečeno kuša, blistavom čašom punom sveže krvi.»


Napomena:

1) Knjiga o kojoj je reč, pozamašna po broju stranica i u luksuznom kožnom povezu, štampana je u začudjujuće malom tiražu od 250 primeraka. Koliko je verovati tvrdnjama boljih poznavalaca umetničke atmosfere na severu Nemačke, «Bura» nije bila vidjena po izlozima knjižara niti je o njoj - što je u sledu okolnosti sasvim razumljivo - bilo šta zabeleženo u lokalnoj štampi. Hubert Klocker mladji, sin jedinac pokojnog Huberta Klockera, izdavača «Bure», sa žaljenjem je utvrdio da se u njihovoj porodičnoj biblioteci ne nalazi ni jedan primerak te fascinantne memoarske tvorevine. Poduhvat oko «Bure», veli Hubert, nipošto nije proticao u žurbi ali je odmah posle koričenja ceo tiraž navrat-nanos iznesen iz štamparije. Može se pretpostaviti da Wolfgang Vincke – koji je, a i to da pomenemo, iz svog džepa starom Klockeru bez odlaganja platio štamparske troškove i bez gundjanja podmirio one paprene knjigovezačke izdatke -  uopšte nije mislio na novčanu dobit niti je mario za čitaoce. Hubert mladji takodje dodaje  da mu je gospodin Vincke jednom prilikom, dok su njih dvojica u skladištu štamparije birali papir, u poluglasu, nekako dečački uznesen, rekao da će manji broj knjiga, valjda desetak komada, pokloniti prijateljma a ostatak će dati na čuvanje ljudima londonskog ogranka The Sand Path Society.