menu
Rubne posebnosti : avangardna umjetnost u regiji
katalog izložbe
2007.

Treća varijanta 'Rubnih posebnosti' obuhvaća preko 400 umjetničkih dijela, raritetnih izdanja, časopisa, fotografija i dokumenata koji ilustriraju bogatu povijest avangardnih ideja i umjetničke prakse u regiji od 1914. do 1989. godine.

„Polazeći, naime, od teorijskih postulata važećih u povijesti vizualnih umjetnosti i povijesti književnosti moguće je konstituirati kompleks pojava koji, daleko nadilazeći jedan jedini tipološki koherentni pojam, u sebi uključuje niz problemskih fenomena koji se, retrospektivno sagledani, u trajanju od gotovo punog vijeka, uobličuju u skup međusobno duhovno i idejno srodnih umjetničkih pozicija po strani, na rubovima, granicama, marginama, u otklonima i otporima spram središnjih paradigmi vladajućeg ranog, umjerenog, visokog i poznog modernizma u istom vremenskom razdoblju i u istim kulturnim sredinama. U odnosu, dakle, na taj središnji korpus stilske formacije modernizma ove se 'rubne posebnosti' svojim jezičkim i operativnim radikalizmom i svojim ukupnim svjetonazorom ukazuju kao alternative dominantnim maticama i matricama u umjetnosti XX. stoljeća u sredinama svog ispoljavanja, podudarajući se umnogome sa skupom pojava za označavanje kojih je po jednom mogućem interpretativnom postupku prije stanovitog vremena bio predložen i uveden pojam 'druga linija'.'“

Ješa Denegri