menu
Rubne posebnosti : avangardna umetnost ex-Jugoslavije 1914 - 1989
katalog izložbe
2006.

Novosadska izlozba “Rubne posebnosti: Avangardna umjetnost ex-Jugoslavije 1914-1989”, organizana je u suradnji s Galerijskim centrom Varaždin, iako manja od varazdinske, izlaže  reprezentativne radove većine najznačajnijih autora 20. stoljeća i daje cjelovit uvid u povijest avangardnih pojava i zbivanja na prostoru bivše Jugoslavije.

Poseban segment izložbe “Rubne posebnosti” jest i samostalna izložba “Vlado Martek…  Umjetnik kao pokretna mapa” jednog od najzanimljivijih umjetnika na prostoru bivše Jugoslavije od 70-ih godina Vlade Marteka u Galeriji “Zlatno oko”.

Izlozba “Rubne posebnosti” sadrži oko 200 izabranih eksponata 80 autora, 15 umjetničkih grupa i većinu ključnih avangardnih časopisa i publikacija, kao sto su zagrebački “Zenit”, novosadski “Ut”, ljubljanski “Tank”, “Nemoguce”.

Umjetnici, umjetničke grupe, pokreti, časopisi i publikacije od 1914. do 1946. godine zastupljeni na izložbi su: Vilko Gecan, Zenit, Branko ve Poljanski, Tank, A. B. Šimić, Ljubomir Micić, Ut, Beogradski nadrealizam, Traveleri, Mihajlo S. Petrov, Avgust Černigoj, Ljubomir Jocić, Marko Ristić, Boško Tokin, Vane Bor, Oskar Davičo, Salmon Monny De Boully, Željko Hegedusić, Ivana Tomljenović Meller, Antun Motika, Franjo M. Fuis i Andrija Maurović.

Iz perioda od 1946. do 1968. godine zastupljeni su Aleksandar Srnec, Božidar Rasica, Vjenceslav Richter, Savo Simončić, Koloman Novak, Julije Knifer, Ivan Kožaric, Josip Vaništa, Đuro Seder, Ivo Gattin, Eugen Feller, Božidar Jelenić, Jozsef Acs, Pal Petrik, Branko Vlahović, Vojin Bakic i Želimir Žilnik.

Period od 1968. do 1989. godine predstavlja radove umetnika i grupa među kojima su Marko Pogačnik, Drago Della Bernardina, Franci Zagoričnik, Ivan Volarić Feo, Nuša & Srećo Dragan, Porodica iz Šempasa, Crveni Peristil, Marina Abramović, Era Milivojević, Goran Trbuljak, Radomir Damnjanović Damnjan, Gergelj Urkom, Dragoljub Raša Todosijevic.

Zastupljeni su i Dubravko Budić, Slavko Matković, Balint Szombathy, Laszlo Kerekes, Laszlo Szalma, Attila Csernik, Katalin Ladik, Tomislav Gotovac, Josip Stošić, Boris Bućan, Slavko Bogdanović, Vladimir Kopicl, Mirko Radojičić, Slobodan Tišma, Peđa Vranešević, Bogdanka Poznanović, Vladimir Gudac, Gorki Žuvela, Sanja Iveković, Sven Stilinović, Mladen Stilinović, Vlado Martek, Željko Jerman, Boris Demur, Željko Kipke, Marijan Molnar, Verbumprogram, Autopsia, Dragomir Ugren.