menu
ukupno19
Lessons to Learn? Past Design Experiences and Contemporary Design Practice
Zbornik radova s ICDHS 12. međunarodne konferencije o povijesti dizajna i studijama dizajna
24. lipanj 2021.
 
Prilozi za drugu liniju 4
zbirka kritičkih tekstova
2020.

Autor: Ješa Denegri

 
Radoslav Putar i Miljenko Horvat : Retrospektiva. Kolekcija Marinko Sudac
katalog izložbe
2019.

autori: Ješa Denegri, Ivana Janković

 
Gorgona
monografija
2018.

Autor: Ješa Denegri

 
Prilozi za drugu liniju 3
zbirka kritičkih tekstova
rujan 2015.

Autor: Ješa Denegri

 
Dobar izbor! Primjeri komercijalne komunikacije iz 50-ih i 60-ih : Kolekcija Marinko Sudac
katalog izložbe
2013.

Autor teksta: Feđa Vukić

 
Bogdanka i Dejan Poznanović : umetnost, mediji i aktivizam na kraju moderne
monografija
2012.

Autor  Miško Šuvaković

 
Circles of Interference : Marinko Sudac Collection
katalog izložbe
2012.

Autor: Feđa Vukić, Vidosava Golubić

 
Transition and transition : Josip Vaništa, Oleg Kulik, Blue Noses
katalog izložbe
2012.

autor: Petar Čuković

 
Područje zastoja : kolekcija Marinko Sudac
katalog izložbe
2011.

Autori tekstova: Ješa Denegri, Branko Franceschi, Alberto Guglia, Tvrtko Jakovina, Feđa Vukić

 
Aleksandar Srnec : pristutna odsutnost
monografija
2010.

Autori: Ješa Denegri, Feđa Vukić, Hrvoje Turković

 
Budić : između geste i programa
monografija
2007.

Autori  Želimir Koščević, Vladimir Gudac

 
Razlozi za drugu liniju : za novu umetnost sedamdesetih
zbirka kritičkih tekstova
2007.

Autor: Ješa Denegri

 
Rubne posebnosti : avangardna umjetnost u regiji
katalog izložbe
2007.
autori: Branko Franceshi, Ješa Denegri, Feđa Vukić, Slavko Timotijević
 
Rubne posebnosti : avangardna umetnost ex-Jugoslavije 1914 - 1989
katalog izložbe
2006.

Autori: Ješa Denegri, Slavko Timotijević

 
Avangardna umjetnost u regiji od 1915-1989 : Kolekcija Marinko Sudac
katalog izložbe
2005.

Autori: Ješa Denegri, Feđa Vukić

 
Od futurizma do Fontane
katalog izložbe
2002.
Autor: Darko Glavan
 
Jiří Valoch
monografija
U pripremi
 
Prvi svjetski rat i avangardna umjetnost
monografija
U pripremi