menu
Porodica iz Šempasa
Porodica iz Šempasa formirana je 1971. godine nakon svjesne odluke o prestanku rada grupe OHO. Označila je prestanak rada članova OHO–a u svijetu umjetnosti i pokušaj zasnivanja zajednice koja bi u zemljoradničkoj ko- muni ostvarila i razvijala alternativni način egzistencije, usklađen s prirodom i s prirodom svojih članova, a koji je u praktičnom smislu i na svakodnevnoj razini poistovjećivao život i umjetnost. Grupa je nazvana po selu Šempas u Vipavskoj dolini u Sloveniji, u kojeg su se njezini članovi povukli. Porodica iz Šempasa predstavljala je Jugoslavensku umjetnost na Venecijanskom bijenalu 1978, koji je bio posvećen odnosu između umjetnosti i prirode. Cilj projekta Obitelj iz Šempasa bio je izgraditi arhetipsku ćeliju nove kulture, koju Pogačnik danas naziva “geokultura”, a čije je glavno obilježje ko–kreativan odnos prema planetu Zemlji i prirodi.


 

1976.
1970-1979