menu

Organizatori: 

Galerija umjetnina NMZ, Kolekcija Marinko Sudac

Autor koncepcije:

Ljubica Srhoj Čerina

Autor likovnog postava: 

Ljubica Srhoj Čerina

Stručne suradnice: 

Koraljka Alavanja, Dorotea Fotivec, Nevena Štokić

Tehnička realizacija:

Ivo Mrkić, Milan Marinković, Mirna Matas


Izložba je ostvarena sredstvima Zadarske županije i Ministarstva kulture RH

Sponzor: Terme Maribor