menu
OD UMJETNOSTI DO ŽIVOTA. Mađari na Bauhausu
Janus Pannonius Museum, Pečuh, Mađarska
15. kolovoz 2010. - 24. listopad 2011.

Od umjetnosti do života: Mađari na Bauhausu izložba je u organizaciji Muzeja Janus Pannoniusa u Pečuhu u partnerstvu s Arhivom Bauhausa - Muzejem dizajna. Izložba se nakon inicijalnog predstavljanja u Pečuhu u prosincu prenosi u Berlin. Naglasak izložbe je na snažnom konstruktivističkom doprinosu mađarskih studenata koji su na Bauhausu predstavljali najbrojniju grupu stranaca. Sedam umjetnika pristiglo je samo iz južnog mađarskog grada Pečuha, uključujući poznate ličnosti poput Marcela Breuera. Na izložbi će značajno biti zastupljen i rad proslavljenog László Moholy-Nagya.

Vezani sadržaj