menu
izloženi radovi iz Kolekcije Marinko Sudac

Popis radova:

 1. Natalia LL, Postconsumer Art, 1975., cb fotografija, 289 x 369 mm
 2. Natalia LL na demonstraciji za prava seksualnih manjina, New York, 1977., 8 x fotografija, 8 x (346 x 346 mm)
 3. Natalia LL, Consumer Art, 1972., cb fotografija, platno, 1050 x 1050 mm
 4. Natalia LL, Consumer Art, 1972., cb fotografija, platno, 1050 x 1050 mm
 5. Katalin Ladik (BOSCH+BOSCH), Partitura, 1973., kolaž, partitura, 351 x 247 mm
 6. Katalin Ladik (BOSCH+BOSCH), Partitura, 1973., kolaž, partitura, 351 x 247 mm
 7. Katalin Ladik (BOSCH+BOSCH), Partitura, 1973., kolaž, partitura, 495 x 345 mm
 8. Katalin Ladik (BOSCH+BOSCH), Partitura, 1973., kolaž, partitura, 351 x 247 mm
 9. Bogdanka Poznanović, Rijeke, 1972., cb fotografija, foto-dokumentacija akcije, 301 x 395 mm
 10. Bogdanka Poznanović, Rijeke, 1972., cb fotografija, foto-dokumentacija akcije, 392 x 299 mm
 11. Bogdanka Poznanović, Rijeke, 1972., cb fotografija, foto-dokumentacija akcije, 395 x 301 mm
 12. Bogdanka Poznanović, Rijeke, 1972., cb fotografija, foto-dokumentacija akcije, 392 x 299 mm
 13. Bogdanka Poznanović, Contemporanea, 1974., cb fotografija, foto-dokumentacija akcije, 240 x 302 mm
 14. Bogdanka Poznanović, Stellata, 1973., 3 x cb fotografija, 3 x (182 x 240 mm)