menu
Bucan Art
Villa Polesini, Poreč, Hrvatska
25. srpanj 2014. - 26. srpanj 2014.

SLUŽBENA STRANICA


kustosica: Ana-Maria Milčić


Izložba je dio projekta Umjetnik na odmoru 2014. Nakon četrdesetak godina ponovno će javno biti prikazani pojedini Bućanovi radovi nastali 1972. godine. Kroz kompleksno spajanje formi i vizualnih standarda reklamnih postera, komercijalnih loga i tradicionalnih vrijednosti slikarstva, stvorena je serija radova koja je sama postala brendom – Bucan Art.

Pozadina serije jest Jugoslavija ranih 70-ih, period rasta standarda i potrošačkog društva, kada tržišni odnosi potiskuju etatističke, a zemlja se intenzivnije zadužuje u inozemstvu. Nezaobilazan kulturni utjecaj pop arta u istočnoj Europi, kada se većina likovnih praksi regije svrstava pod pojam socijalističkog modernizma, lako se čita Bućanovim nepoštivanjem definicija tradicionalnog slikarstva i postera, redefiniranju izražajnih oblika moderne umjetnosti i miješanjem forme i sadržaja.

Vezani sadržaj