menu
Boris Demur. Analitički radovi | predstavljanje na Art Photo Budapest
Millenáris park, Budimpešta, Mađarska / virtualno
22. listopad 2020. - 08. studeni 2020.

SLUŽBENA STRANICA


Boris Demur jedan je od osnivača Grupe šestorice autora s kojim je stvorio "izložbe-akcije". Na početku karijere započeo je u području konceptualne umjetnosti, a kasnije se usredotočio na primarno slikarstvo. Njegova djela pokazuju disciplinirano, racionalno donošenje odluka o slikarskim postupcima i izvršenju. Brojne bilješke, cijele bilježnice, sadrže zapise o potpunom fokusu na postupak. Radio je u slikarstvu, kiparstvu, kolažu, fotografiji, performansu, javnoj akciji, videu i instalaciji.

Grupa šestorice autora jedan od značajnih fenomena konceptualne umjetnosti 1970-ih u bivšoj Jugoslaviji (Mladen Stilinović, Sven Stilinović, Vlado Martek, Željko Jerman, Boris Demur, Fedor Vučemilović). Članovi grupe izrazili su svoje različite konceptualne prakse kroz "Izložbe-akcije". To su postavljanje umjetničkih djela, akcije i performansi na javnim prostorima - trgovima, ulicama, javnim kupalištima. Drugi oblik zajedničkog rada grupe bio je časopis "Maj 75" (1978-1981).

Rad Borisa Demura (Zagreb, 1951. - 2014.) pokazuje disciplinu i racionalno odlučivanje o slikarskim postupcima i izvršenju. Brojne bilješke i čitave bilježnice bilježe njegovu potpunu usredotočenost na postupak. Na svojim je primarnim slikama ispitivao samu prirodu slikarstva. Demurova skulptura prati njegovo slikarstvo - nosi jednak primat, procesualnost, analitičnost. Fotografija postaje skulptura, s istim fizičkim, materijalnim, procesnim obilježjima - skulptura u mediju fotografije.

Vezani sadržaj