menu
vijesti
tekstovi
Ješa Denegri, Zagrebačka umjetnička scena 1950. — 1980.: između neoavangarde i postmodernizma [CROATIAN]
2008.
 
Ješa Denegri, Zagrebačka serigrafija na Ljubljanskomu međunarodnom bijenalu grafike [CROATIAN]
2008.
 
dokumentacija