menu
Utjecaj Julija Knifera na Vladu Marteka

Knifer je, svojom osobnošću i odnosom prema umjetničkom pozivu snažno utjecao na Marteka. Dosljedan u umjetničkom redukcionizmu, bio je Martekov uzor, a u kontaktu s njegovom umjetnošću Martek je shvatio da  je i  njegov umjetnički put “reduciranje, a ne gomilanje”, budući da je i sam težio “eliminaciji i sintezi”.