menu
Utjecaj Gorgone na Vladu Marteka

Na Grupu šestorice „nevidljivo je utjecala Gorgona[1]”. Gorgona je  kao grupa otkrivena tek 1977. godine izložbom Nene Baljković, no u Galeriji suvremene umjetnosti, danas Muzeju suvremene umjetnosti, radili su gorgonaši Dimitrije Bašičević -Mangelos i Radoslav Putar, koji su podržavali rad Grupe šestorice, sugerirajući im da svojim radom izađu na ulice. Prema riječima Vlade Marteka  „na neki su način  svoju nihilističku I egzistencijalističku energiju prenosili na nas”. Druženje s Kožarićem i Kniferom na izložbama snažno je djelovalo na Šestoricu, a Knifer je, menadarom  u kojim je pohranjena „tradicija historijskih avangardi” , bio blizak Marteku jer je, baš kao i Vaništa  „dotakao filozofiju egzistencijalizma”.


[1] Umjetnička grupa koja je postojala u Zagrebu od 1959. do 1966. Okupljala je umjetnike M. Jevšovara, J. Knifera, Ð. Sedera, J. Vaništu, I. Kožarića, teoretičare D. Bašićevića, R. Putara i M. Meštrovića.