menu
esej o autorubibliografijautjecaji autora
IVANA TOMLJENOVIĆ - MELLER
zemlja
Ex Yugoslavia
period
1915-1946

Ivana Tomljenović Meller (Zagreb, 1906 – 1988) studirala je na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu od 1924. do 1928. godine u klasi slavnog slikara i pedagoga Ljube Babića. U 1929. odlazi u Dessau i upisuje se na Bauhaus. Završava pripremni tečaj kod Josefa Albersa i započinje studij fotografije kod Waltera Peterhansa. Radi plakate i foto – montaže, a najpoznatiji rad iz tog perioda je Diktatura u Jugoslaviji, 1930. U trećem semestru prekida studij i odlazi u Berlin, a potom 1931. u Pariz. Od 1933 do 1935 boravi u Pragu, gdje sa suprugom A. Mellerom realizira kinetičke aranžmane za izloge trgovina i robnih kuća. Radila je kao likovni pedagog u Beogradu (1935 – 1938) i Zagrebu (1938 – 1962).

Fotografije koje je u vrijeme studija Ivana Tomljenović uradila na Bauhausu, pokazuju sve značajke nove osjećajnosti i nove vizualne kulture: vertikalna perspektiva, donji rakursi, katkad bizarna tematika, efekti svjetlo-tamno, dvostruka ekspozicija, eksperimenti s negativima i fotomontaža.
Poletnu i dinamičnu atmosferu kakva je vladala na Bauhausu u Dessau, Ivana Tomljenović zabilježila je svojom kamerom. Na njenim fotografijama prisutan je svakodnevni život studenata Bauhausa, njenih poznanika i prijatelja, ali i nedvosmislena orijentacija prema novoj estetici fotografske slike. Njena fotomontaža „Diktatur in Jugoslawien“ iz ranih 1930-tih godina primjer je te nove estetike i formalnih rješenja kakva su bila primjenjivana na Bauhausu iz tog vremena.

esej o autoru