menu
esej o autorubibliografijautjecaji autora
NUŠA & SREČO DRAGAN
1967. - 1988.
zemlja
Ex Yugoslavia
period
1968-1989

Nusa je rodjena u Jesenicama1943; Sreco u Spodnjem Hrastniku 1944. Nusa je na Sveucilistu u Ljubljani diplomirala pedagogiju i sociologiju, a Sreco slikarstvo na Akademiji likovnih umjetnosti u Ljubljani, gdje je zavrsio i poslijediplomski studij kod prof. Zorana Dideka. U 1971 Sreco je pohadjao školu novih medija u Londonu. Od 1967. do 1988. Nusa and Sreco radili su zajedno kao umjetnički par. U 1969. snimili su prvi video rad u Jugoslaviji (Bijelo mlijeko  bijelih grudi). U periodu 1968-1969 sudjelovali su u radu OHO. Njihovi poceci pripadaju reizmu, arte povera, konceptualizm, kontekstualizaciji jezika, instalaciji, i korištenju noivh tehnologija, filma i videa. Nakon 1998. Nusa živi i radi kao nezavisna video umjetnica u Ljubljani. Sreco Dragan nakon 1989 predaje na Akademiji likvnih umjetnosti u Ljubljani, gdje predaje video umjetnost i nove medije. Njegovi posljednji radovi i umjetnicka praksa fokusirana je na net-video, internet umjetničke projekte i racunalnu animaciju.