menu
esej o autorubibliografijautjecaji autora
MATJAŽ HANŽEK
13. kolovoz 1949.
zemlja
Ex Yugoslavia
period
1968-1989

Matjaž Hanžek je rođen 13. 8. 1949. u Slovenj Gradecu. Diplomirao je sociologiju na FSPN u Ljubljani. Bio je član skupina OHO i Katalog.

Hanžek piše poeziju kao jezičnu igru, i konkretnu poeziju. Sa OHO je objavio 12 karata, 117 primjeraka (kutija sa 117 tekstova ili crteža).

Zbirke poezije :

• 1977 61 tekstov / 61 tekst
• 1972 Osnutek / Osnutak
• 1969 Iščemo pesmi, kje so / U potrazi smo za pjesmama, gdje su
• 1967 Štiri pesmi / Četiri pjesme
• 1967 Prostorska knjiga / Prostorna knjiga

Ostalo:

• Westeast 1978 (koautor)
• Katalog 1969/1 (koautor)
• Katalog 1969/2 (koautor)
• Pericarežeracirep 1969 (koautor)