menu
esej o autorubibliografijautjecaji autora
EXAT 51
1950. - 1956.
zemlja
Ex Yugoslavia
period
1946-1968

EXAT 51 je naziv umjetničke grupe (kratica od Eksperimentalni atelje), slikara i arhitekata koja je djelovala u Zagrebu od 1950. do 1956. godine.

Članovi grupe bili su arhitekti; Bernardo Bernardi, Zdravko Bregovac, Zvonimir Radić, Božidar Rašica, Vjenceslav Richter, Vladimir Zarahović i slikari; Vlado Kristl, Ivan Picelj i Aleksandar Srnec.

EXAT 51 se zalagao za apstraktnu umjetnost, suvremene vizualne komunikacije i sintezu svih disciplina likovnog stvaralaštva, danas bi se to reklo - total dizajn. U ono poratno vrijeme, kada je socijalistički realizam bio gotovo službena umjetnost, to su bili hrabri stavovi. Grupi i njezinom djelovanju svakako je išao u prilog razlaz tadašnje Jugoslavije sa SSSR-om i odbacivanje rezolucije Informbiroa od strane Tita.

esej o autoru