menu
esej o autorubibliografijautjecaji autora
BOŽIDAR RAŠICA
zemlja
Ex Yugoslavia
period
1946-1968

(Ljubljana, 1912 – Zagreb, 1992) Studirao je arhitekturu u Rimu, Beogradu, Varšavi i Zagrebu, gdje je diplomirao 1942. U Varšavi je povremeno radio kod V. Pasckowskoga (1936. i 1937.), a u Zagrebu 1939. u gradskome Odsjeku za urbanizam i u ateljeu D. Iblera. Bio je glavni projektant biroa Rašica (od 1954), nastavnik na Akademiji za primijenjenu umjetnost (1952. i 1953.) i na Arhitektonskom fakultetu (od 1966). Projektirao je niz stambenih, sajamskih i školskih zgrada. Slikarstvom se bavi od rane mladosti na poticaj strica Marka Rašice. U početku je sklon intimizmu i kolorističkom izričaju. Od 1940-1947. razdoblje je oblikovnog sažimanja, a 1950-ih godina prelazi u čistu apstrakciju. Suosnivač je grupe EXAT-51. Početkom 1970-ih povratak figuraciji. Od 1952. radi scenografije za mnoge domaće i svjetske pozornice. (Vidi grupa EXAT-51 str. 224)