menu
esej o autorubibliografijautjecaji autora
BOŽIDAR JELENIĆ
1924. - 11. veljača 2011.
zemlja
Ex Yugoslavia
period
1946-1968

Božidar Jelinić (Ivanec, 1924) Polazio je Višu pedagošku školu (tehničko – umjetnička grupa). Djelovao je kao slikar i likovni kritičar. Surađivao je u Slobodnoj Dalmaciji, Oslobođenju, Vjesniku, Čovjeku i prostoru, Mogućnostima i časopisu Danas. Bio je honorarni nastavnik Škole za primijenjenu umjetnost (nastavnik nekima od članova grupe Crveni peristil) i nastavnik likovnog odgoja od 1945. do 1958. u Splitu. Bavio se scenografijom, karikaturom, opremom knjiga i plakata. Božidar Jelinić preminuo je u Splitu 2011 godine.