menu
esej o autorubibliografijautjecaji autora
ATTILA CSERNIK
1951.
zemlja
Ex Yugoslavia
period
1968-1989
Atilla Csernik (Bačka Topola, 1951.) najpoznatiji je po svojim istraživanjima u području vizualne poezije i sudjelovanju u nomadskoj i intermedijalnoj umjetničkoj praksi karakterističnoj za krug umjetnika okupljenih oko omladinskog centra Tribina mladih u Novom Sadu, a koja je uključivala performans, arte povera, ready made, intervencije u prostoru i happening. Kao član Grupe Bosch+Bosch sudjelovao je u radikalnoj praksi vojvođanske neoavangarde s prelaza šezdesetih u sedmadesete godina, koje su težile proširenju područja umjetnosti estetikom šoka i identifikaciji umjetnosti i života. Radikalizam grupe nije bio usmjeren prema fundamentalnim postavkama socijalističkog društva, nego prema birokratiziranom kulturnom okruženju koje je kroz institucije i medije nametalo paradigmu lokalne varijante umjerenog modernizma te se zabranama i kažnjavanjem opiralo bilo kakvim formama otvorenosti, polemičnosti i radikalnog umjetničkog govora. Na marginama Csernikove uobičajeno introvertne subverzivne pasivnosti u instalacijama i performansima spajanja typoezije s tijelom kao istovremenim subjektom i objektom, odvijao se i niz minimalističkih, naizgled slučajnih zahvata i okolnosti preuzetih iz svakodnevnice, koji su njegovu praksu približavali ekstatičnom aktivizmu kolega poput Slavka Matkovića i Balinta Szombathya. Ovi ready made-ovi podjednako su obuhvaćali radnje i objekte. Mokrenje po zidu na kojem je istaknut plakat Kongresa SKJ aproprijaciju muškaračkog zapišavanja javnog prostora diže na razinu političke provokacije, kao što tiskarska greška preštampavanja publikacije CK drugim tekstom ima obilježje anarhističkog ispada, a obilježavanje radnih sredstava ikonografijom dominantne ideologije jasno što i koga rad proizvodi, te kome i čemu služi.