menu
Pjesma sastavljena od nekoliko riječi
1965.
dimenzije
300 x 209 mm
tehnika
tiposkript, papir