menu
Počni od kraja, završi od kraja / Počni od početka, od početka
1968.
dimenzije
296 x 210 mm
tehnika
tiposkript, papir