menu
Veleučeni Gospodine Predsjedniče! (23. 1. 1863.)
1963.
dimenzije
331 x 235 mm
tehnika
tiposkript, papir

[PRIJEPIS]
P.T.
Gospodin
Profesor
Predsjednik
Joseph Wanischtta
A G R A M
Kreutzener Straße, Nō. 11.
Veleučeni Gospodine Predsjedniče!
Danas, dne 23. siečnja o.g. kretom pošte Sekretariat našega Družtva primio je dopis od Gospodina Predsjednika i Člana-Utemeljitelja Doctora Dimitrija (Pravoga) 
Baschitschewitscha Šidskoga de Srem, koji dopis Sekretariat svietlomu Naslovu podastire s molbom da Isti prema vlastitomu mnijenju i nahodjenju riešiti izvoli. Računajuć sa vanrednom točnošću i kulantnošću kojima svietli Naslov na sve naše dopise savršeno odgovara, nadamo se da će i ovaj akt hitno i milostivo biti riešen.
Doctor Baschitschewitsch traži salu našega Salona da u njoj svoje umotvore našemu slavnomu obćinstvu na uvid izloži. Ne znajuć kojim slogom, kakvom mješalinom bojah Doctor Baschitschewitsch slikati običava i kakvi su mu predložci i zadj slikah, a misleć na skorašnje nemile dogodjaje i na iskazanu sklonost za collectivno rasudjivanje u važnih stvarih, slobodan sam primietiti svietlomu Naslovu da bi izvolio ev. u spomenutom smislu odlučiti i postupiti. Scienim pako da će Družtvo naše u načetu smislu i krepčije svome konačnomu cielju zakoraknuti i zamalo na njemu se i obreti.
Nadajuć se da će svietli Naslov uskoro počatiti nas pozivom na novu Glavnu i godišnju Skupštinu, bilježimo se sa osobitim poštovanjem –

Hochachtungsvoll:
Chef i. Korrespondenz – Abtheilung: u.
Generall-Sekretär:
Agram, dne 23. siečnja 1863.