menu
Veleučeni Gospodine!, (1. 11. 1862.)
1962.
dimenzije
332 x 235 mm
tehnika
tiposkript, tinta, papir

[PRIJEPIS]
P. t.
Gospodin
Josip Vaništa
Zagreb
Križanićeva 11.

Veleučeni Gospodine!
Vascielo družtvo naše koje se oko svietloga imena pramajke Gorgone okuplja i plemenite napore ulaže oko obstanka slavnoga umjetničkoga Salona u ulici pjesnika Preradovića, duboko u srdcu svome već poodavna goji žarko ufanje da će iztaknuti član njegov i ponajbolji umjetnik, ukazati nam čast i u prostorijah Salona pokazati svoje najnovije umotvore. S toga razloga uzimam slobodu i upućujem Vam svetčani
POZIV  da
u spomenutomu Salonu pripredite kolektivnu izložbu svojih mastnimi bojami slikanih kompozicijah i crtarijah. Ufam se za sigurno da taj poziv ne ćete odbiti s tim više što ćete na taj nastaviti i upodpuniti nastojanja ostalih članovah našega družtva i u očima našega slavnoga obćinstva još jednoć dokazati privrženost svoju idejami i dalekomu i visokomu cielju Gorgonina pokoljenja.
Računajuć na velikodužje i mužku smjelost tako plemenita domorodca kao što ste to Vi, veleučeni Gospodine, preporučam se Vašoj milosti i očekujem od Vas najpovoljnije viesti. U svemu ovome ne želim biti no vierni tumač skrovitih mislih i usrdnih željah članovah družtva, pa kao takav molim da u Vašem atelieru smijem doznati Vašu potonju rieč i odluku.

S veleštovanjem sluga sam vaš najponizniji
[Potpis]
(Radoslav Putar)
perovodja.
U Zagrebu, dne 1. studenoga 1862.