menu
Velemožni Gospodine! (30. 9. 1866.)
1966.
dimenzije
332 x 256 mm
tehnika
tiposkript, tinta, papir

[PRIJEPIS]
Velemožni Gospodine!
U svezi s održavanjem sjednicah veleučenoga našeg Družtva primiećeno je sa strane unutrašnje službe sigurnosti da njeka Gospoda Predsjednici učestalo izostaju i rad sazvanih skupovah svojimi nedolazci težko obterećuju. Ideološki je i ini rad Družtva na taj način potonjih mjesecih oćutno slabo napredovao to više što u slučajevih utvrdjivanja važnih zaključakah nije bilo možno uzpostaviti potrebiti quorum svekolikoga članstva. Prislušna služba sigurnostnih organah Družtva ustanovila je dapače i nepobitnu činjenicu da njekolika Gospoda Predsjednici u prilikah velevažnih sjednicah hitnosti i značaju sastanakah ovima predpostavljaju neočekivane nabavke kredencih i uresnih žnorah.
Umoljavaju se stoga Velemožna Gospoda Predsjednici da Tajničtvu Veleučenog Družtva svoje posebne želje o načinu sazivanja sjednicah i sastanakah najhitnije priobćiti blagoizvole. 
Tajničtvo Veleučenoga Družtva slobodno je izviestiti Velemožnu Gospodu Predsjednike o množtvu predstojećih radovah kakono sliedi:
§ 1. Obća rasprava o stanju i prilikah,
§ 2. Komisijski prijegled poodmakle godišnje dobe, 
§ 3. Pripreme i odluke o komercialnimi poslovi Družtva,
§ 4. Analysa njekolikih ideoložkih pitanjih i
§ 5. Eventualie.
Tajničtvo Veleučenog Družtva slobodno je takodjer upozoriti svekoliko uzorito članstvo da će se prva velika sjednica novoga saziva održati tokom sliedećega tjedna, a ob danu, uri i mjestu sjednice Gospoda će Predsjednici biti obaviešteni ponaosob svaki. Umoljavaju se Gospoda Predsjednici da najavljenoj sjednici zbog izuzetne važnosti i množine neriešenih poslovah svakako prisustvovati blagoizvole.

U Zagrebu, dne 30. rujna 1866.  
Za Tajničtvo Družtva:
[potpis]
Glavni perovodja.