menu
Projekt 6
1969.
1969.
tehnika
zvuk, film u boji, 8 mm

3'57''

Natupaju: Milenko Matanovič, David Nez, Andraž Šalamun, Matjaž Hanžek, nepoznat