menu
Edicija OHO
83 papirnata kruga umetnutih u kutiju
1968.
dimenzije
168 x 103 x 14 mm
tehnika
kombinirana tehnika