menu
Karel Schultz - Sever, Východ, Zapad, Jih
edicija ODEON, dizajn naslovnice: Karel Teige, Jaromir Krejcar
1923.
dimenzije
185 x 135 mm
tehnika
tisak, papir