menu
Letak za "Koje su pobude i kakvi su uspesi školske filozofije" Marka Ristića
1932.
dimenzije
173 x 115 mm
tehnika
tisak, papir