menu
Predložak za naslovnicu knjige Efekt na defektu Marijana Mikca
1923.
dimenzije
192 x 200 mm
tehnika
papir, kolaž, tuš