menu
Ištipana hartija
1907.
dimenzije
200 x 125 mm
tehnika
knjiga