menu
Jugoslovenska vitrina - Distribucija totalne redunance
1973. - 1974.
dimenzije
271 x 191 mm
tehnika
papir, tinta, flomaster