menu
Urbanistička vizija Praga
tuš, gvaš, kolaž
1933.
dimenzije
440 x 598 mm