menu
Telegram koji je Andre Thirion poslao Marku Ristiću
1930.
dimenzije
256 x 220 mm