menu
Svedočanstva
časopis, br.3.
1924.
dimenzije
239 x 173 mm