menu
Svedočanstva
časopis, br.2.,
1924.
dimenzije
237 x 172 mm