menu
Struktura
zemlja, pijesak, vezivo na platnu
1959.
dimenzije
710 x 755 mm