menu
Savska 143, urbana slika
fotografije u boji
1971.
dimenzije
457 x 305 mm