menu
Oskar Davičo, Kompozicija
ulje, karton, pijesak
1927.
dimenzije
187 x 700 mm