menu
Nacrt za 5 mojih i 1 vašu pjesmu
knjiga umjetnika, ofset, papir, intervencija žigom
1976.
dimenzije
230 x 210 mm