menu
Muzika za svakoga
tekst pisaćom mašinom na ppairu
1967.
dimenzije
294 x 210 mm