menu
Marko Pogačnik, Boce
tuš na papiru, 6
1967.
dimenzije
210 x 297 mm