menu
Kutija sa ĊĦtipaljkama i slajdovima
kombinirana tehnika na kartonu
autor
1971.
dimenzije
390 x 300 mm