menu
Kritika
književno umjetnička revija
1921.
dimenzije
253 x 173 mm