menu
Konstruktivistički crtež
tuš na papiru
1926.
dimenzije
328 x 296 mm