menu
Ivana Tomljenović Meller, Tipografska vježba
tuš, papir
1929.
dimenzije
208 x 298 mm