menu
Futurizam po prosudbi jednog francuskog časopisa
publikacija
autor
1920.